Bestrijd de racisten van Pegida!

Max van den Berg

Op 6 februari 2016, laat op de middag, demonstreerden vlak bij het Amsterdamse stadhuis 200 aanhangers van de anti-islamorganisatie Pegida omsingeld door politie en antifascisten. Eerder die middag vond er een protestbijeenkomst van 1000 antiracisten plaats bij de Dokwerker. Als eerste sprak hier Max van den Berg (geb. 1927), oprichter van het Auschwitz-comité en lid van het Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme.

Hier, langs de muur van de Portugese synagoge, stond een rij Duitse vrachtwagens opgesteld. Dat was zondag 23 februari 1941. Honderd meter verder werden op het Waterlooplein joden met knuppels en geweerkolven bijeengedreven. Toen het er ruim 400 waren, werden ze de vrachtwagens in gejaagd en weggevoerd. Allen werden in het concentratiekamp Mauthausen vermoord.

Op maandag 24 februari kwamen de communisten bijeen op de Noordermarkt om het parool ‘Staakt! Staakt! Staakt!’ door te geven.

75 jaar geleden brak de Februaristaking uit. De stad was solidair met haar vervolgde joodse medeburgers en kwam kwam in verzet tegen racistisch geweld.

De herdenking van deze staking is actueler dan ooit. Opnieuw is de stad solidair: nu met hen, die vluchten voor oorlog en geweld. Opnieuw komt de stad in verzet: nu tegen de racistische haatzaaiers van Pegida. In Amsterdam is geen plaats voor deze lieden.

 

Hoe is deze oorlogs- en vluchtelingen-ellende ontstaan? Dan moeten we even terug in de recente geschiedenis.

Op 5 februari 2003, om 16 uur 40, verschijnt Colin Powell, een Amerikaanse minister, bij de VN-Veiligheidsraad en toont foto’s waarmee ‘onomstotelijk bewezen wordt’ dat Irak over massavernietingswapens beschikt. Er moet snel worden ingegrepen.

Een oorlog, gebaseerd op een grove leugen, brandt los. Deze wordt later aangevuld met een Syrische burgeroorlog en zet het hele Nabije Oosten in vuur en vlam.

Lees verder

Waarom links geen antwoord meer heeft op Wilders

Hans van Zon

Enkele tientallen grote ondernemers hebben een comité gevormd dat een beeld moet vormen van de toekomst van Nederland en dat moet bezien hoe het land verbeterd kan worden (Het Financieele Dagblad, 7 november 2015).

Hier hoef je bij de linksliberalen – D66 en grote delen van de PvdA en GroenLinks – niet mee aan te komen, omdat zij het ‘vooruitgangsgeloof’ hebben afgeschaft. De maakbaarheid van de samenleving zou immers een achterhaald idee zijn. Er zou hoogstens plaats zijn voor wat knutselen in de marge en alleen het individu, losgemaakt van zijn sociale wortels, zou nog maakbaar zijn.

Postmodernisme

In het DNA van de linksliberalen is een verwaterd postmodernisme doorgesijpeld, ook al hebben ze Foucault (foto) of Derrida zelden in handen gehad. Volgens de postmoderne filosofen hebben de ‘Grote Verhalen’ – de ideologieën of omvattende theorieën van het moderne tijdperk, die van de Verlichtingsdenkers een primitief vooruitgangsgeloof zouden hebben overgenomen – geleid tot de catastrofes van de twintigste eeuw. Met ‘socialisme’ hoef je bij hen dus niet meer aan te komen.

Maar door dat alles zijn de linksliberalen theoretisch én praktisch tandeloos gemaakt.

Lees verder

Lezing Evelyne Pieiller over opkomst uiterst rechts in Europa

(redactie)

Op vrijdag 25 september jl. gaf Evelyne Pieiller een lezing aan de Alliance Française in Den Haag onder de titel ‘Geert Wilders, Marine le Pen etc. Opkomst van het populisme in Europa. Stemt men op uiterst rechts terwijl men meent de waarden van links te verdedigen?’

Pieiller is lid van de redactie van Le Monde Diplomatique, een van de laatste media in Frankrijk die niet het speeltje van een miljardair zijn (zoals bv. het dagblad Le Monde waar de ‘Diplo’ oorspronkelijk uit afkomstig was en dat sinds enkele jaren bezit is van Xavier Niel, de op zes na rijkste man van Frankrijk). Dankzij een grote gift van een in Latijns Amerika woonachtige Duitser, Günther Holzmann, hebben de ‘Vrienden van Le Monde Diplomatique’ een aandeel dat voldoende is om de onafhankelijkheid te garanderen. De lezing in Den Haag was de eerste bijeenkomst van de ‘Vrienden…’ in Nederland.

In het Berlage-kantoor van de AF aan het Kerkplein betoogde Evelyne Pieiller dat het opnieuw populaire idee van een maatschappij van kleine (cultuur-) gemeenschappen niet alleen perfect is toegesneden op ‘de markt’ maar, al even onbedoeld, ook de deur open zet voor extreem rechts.

Lees verder

Strijd voor gelijkheid of strijd tegen discriminatie

 Kees van der Pijl

In Le Monde Diplomatique van februari is een katern gewijd aan beschouwingen over aspecten van de aanslagen in Parijs. In een daarvan schrijft Benoît Bréville over het spanningsveld tussen klassetegenstellingen en cultuurverschillen. Dit thema is voor ons in Nederland ook van belang.

Toen de eerste moderne immigranten naar Frankrijk kwamen maakte het alles uit of ze vergezeld werden door een eigen elite of niet. De Russen die in 1905 en vooral na de revolutie in 1917 arriveerden, vonden werk in de auto-industrie of werden taxi-chauffeur (nog altijd een typische immigrantenbaan). Maar er kwam ook een elite mee die vaak al Franstalig was, bestaande uit kunstschilders, schrijvers en intellectuelen die goed hun weg vonden in het Parijse culturele milieu en zelfs een ‘Russische mode’ op gang brachten in de jaren 20. De hele Russische immigrantenpopulatie profiteerde daarvan. De Armeniërs uit het Ottomaanse Rijk daarentegen, die na het bloedbad van 1915 naar Frankrijk vluchtten, waren met minder, maar ze kwamen ook zonder elite, spraken geen woord Frans, en werden daarom beoordeeld als ‘niet te integreren’.

Lees verder

Wilders propageert burgeroorlogklimaat

De Nederlandse overheid zorgt ervoor dat er in Nederland een angstcultuur heerst, die bovendien de Nederlandse burgerrechten aantast.

Dat vindt althans het Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme, naar eigen zeggen ‘een groep intellectuelen meteen hoog gehalte aan grijze haren’.

ThePostOnlinesprak met de oprichter, politicoloog en professor Kees van der Pijl.

Volgens Van der Pijl is zijn club geen anti-Wilders-comité, al noemt hij de PVV-leider wel een ‘neofascist die een burgeroorlogklimaat propageert’. Van der Pijl stelt dat onze overheid er mede door de privatisering voor zorgt dat steeds meer mensen geen toegang hebben tot de gezondheidszorg en het rechtssysteem.