Corona spreekuur, 4. Politiestaat tegen sociale onrust?

Dit jaar viert Nederland – voor het eerst sinds de nazitijd – Bevrijdingsdag met een praktisch volledige afsluiting van het openbare leven. En dat alles vanwege een epidemie die voorlopig niet meer slachtoffers eist dan een forse griepepidemie, zoals die in 1957 of 1968. Waarom dan toch die extreme reactie om het land op slot te gooien?

Kees van der Pijl

Veel duidt erop dat niet de beweerde medische noodsituatie, maar de sociale onrust aan de basis ligt van de repressieve reactie van overheden, vooral in Europa. De kloof tussen de 1% en de 99% was de afgelopen jaren sterk gegroeid. De Gele Vestjes in Frankrijk, een bijna-volksopstand over de nieuwe pensioenwet: allemaal huisarrest! Ook de tweede ronde van de verkiezingen, die er voor Macron niet best uitzag, is opgeschort. En in Nederland? Tweedaagse onderwijsstakingen en aanhoudende boerenprotesten lieten zien dat het virus van de ontevredenheid ook hier duidelijk de kop had opgestoken. Voorlopig geen tractoren meer op de snelwegen en het Malieveld!

Overheden proberen in zo’n crisis hun macht uit te breiden. Maar waarom wordt de lockdown door de meerderheid zonder morren geaccepteerd, compleet met boetes van 390 euro voor wie niet voldoende afstand houdt?

Alle verzet lijkt bij voorbaat gebroken te moeten worden, met steun van de media voor de regeringsmaatregelen. Het walmende ‘samen’ op alle kanalen hoorde je nooit bij de belastingplannen, privatiseringen of bezuinigingen die tot de huidige, rampzalige ongelijkheid geleid hebben.

Alles wordt erbij gesleept om de paniekstemming erin te houden. Zo was op een nieuwsbulletin te horen hoe men er in New York toe was overgegaan om de ‘doden’ in massagraven ter aarde te bestellen. Er werd niet bijgezegd dat het ging om mensen zonder identiteitspapieren, die nu als ‘corona-patiënt’ een anoniem graf kregen.

Meekijk-app

In Nederland, met zijn traditie van pappen en nathouden, komt de politiestaat wat langzamer van de grond dan elders. Maar de druk wordt opgevoerd. Het  stapsgewijs opheffen van de lockdown gaat tegen een prijs: de intensieve bewaking van iedereen via de mobiele telefoon. Er wordt nog druk gediscussieerd over de in te zetten ‘meekijk-app’, maar opnieuw organiseren overheid en media een acceptatie-zonder-morren.

Hoe weinig onze regeerders écht om privacy geven, is gebleken bij het referendum over de Sleepnetwet waartegen het Comité van Waakzaamheid met woord en daad campagne heeft gevoerd. Het ongesorteerd doorgeven van afgeluisterde communicatiegegevens naar geheime diensten, ook die van de VS, was toen al jarenlang gaande. Maar toen de Nederlandse bevolking deze ‘afluister-en-meekijkwet’ had afgewezen, legde de overheid de uitslag terzijde en ging zij op de oude voet verder.

Sterker nog, het referendum zélf werd afgeschaft. De overheid had inmiddels driemaal een nederlaag geleden: over de Europese grondwet, over de Oekraïne-associatie en over de Sleepnetwet. En uitgerekend partijleider Pechtold van D66, de partij die nota bene het referendum in haar beginselprogramma had, sprak na deze nederlagen oftewel ‘verkeerde’ uitslagen: ‘Daar was het referendum niet voor bedoeld’. Korte tijd later moest hij vanwege een corruptieschandaal zelf het veld ruimen.

Vaccin

En dan het vaccin. Een vaccin tegen sociale afbraak en oorlog, dat is dringend nodig, maar dat is niet waar men het over heeft. Een vaccin tegen één virus heeft niet veel zin, want een virus ondergaat mutaties waardoor de immuniteit tijdelijk is. De jaarlijkse griepprikken worden samengesteld uit de meest waarschijnlijke drie of vier virussen die in omloop zijn. Beter is het om een algemene goede conditie op te bouwen, met de daarbij horende weerstand.

De Franse Nobelprijswinnaar Luc Montagnier, die in 2008 werd bekroond voor zijn beschrijving van het hiv-virus, heeft bovendien vastgesteld dat Covid-19 componenten van hiv bevat. Dit duidt  erop dat het virus uit een laboratorium afkomstig is. En de natuur, aldus deze geleerde, houdt niet van zulke onzuiverheden, dus na een jaar is het geen Covid-19 meer.

Het virus van de sociale onrust zal zich niet zo makkelijk laten verjagen. Aan het gratis geld voor de rijksten, 0% rente op spaargeld, belastingontduiking door grote bedrijven, vervuiling en ontbossing, massamigratie door oorlogen, zal op een dag een eind moeten komen.

Een nieuwe maatschappij is dringend nodig. En dat zal dan geen ‘anderhalve-meter-maatschappij’ zijn, maar een maatschappij die de verworvenheden van de Informatierevolutie inzet een menswaardig bestaan voor allen, de grote lijnen in de economie stuurt door democratische planning, en de biosfeer van de aarde respecteert.