Als de macht zijn oor te luisteren legt… (11) Via 9/11 naar een Oorlog tegen de Terreur

21 maart a.s. zal de Nederlandse kiezer gevraagd worden zich in een raadgevend referendum uit te spreken over de Wet inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), oftewel Sleepnetwet. Het Comité van Waakzaamheid bestrijdt dat deze wet, die onbeperkt afluisteren mogelijk maakt, nodig is voor de strijd tegen het terrorisme en andere bedreigingen. In een serie korte beschouwingen zal betoogd worden dat de werkelijke drijfveren heel andere zijn. Wie een weloverwogen NEE-stem in het referendum wil uitbrengen moet deze drijfveren kennen!

De Oorlog tegen de Terreur die wordt aangevoerd als grond voor grootschalig afluisteren, werd voorbereid door het Project for a New American Century (PNAC, met onder anderen Dick Cheney, Paul Wolfowitz en Donald Rumsfeld). In hun rapport Rebuilding America’s Defenses stond een Revolutie in Militaire Aangelegenheden (RMA) centraal die weer steunde op totale informatie. Zo’n revolutie zou tijd vergen, tenzij er een dramatische gebeurtenis zou plaatsvinden ‘zoals een nieuw Pearl Harbor’. Toen dat met 9/11 gebeurde, werd afluisteren op nog veel grotere schaal doorgevoerd. De Wiv van minister Plasterk (foto) is daar onderdeel van.

Met ECHELON en andere spionageactiviteiten zou men 9/11 moeten hebben zien aankomen. Men kwam ook niet uitgepraat over het nieuwe Pearl Harbor. CIA-directeur John Deutch speculeerde in een artikel in Foreign Affairs in 1998 samen met onder meer Philip D. Zelikow (later redacteur van het officiële 9/11-rapport) over een op handen zijnde gebeurtenis die alles zou veranderen. De schrijvers namen de bomaanslag op het WTC in New York van 1993 als voorbeeld en schetsten nog eens het scenario van een Oorlog tegen de Terreur, zoals dat door Netanyahu al was neergezet. Daarin stond, naast de eigenlijke oorlog, onbeperkt afluisteren centraal.

Een jaar later filosofeerde Zelikow dat gebeurtenissen zoals Pearl Harbor ‘publieke mythes’ in het leven roepen die een generatie lang werkzaam blijven. Niet dat ze waar hoeven te zijn, als afwijkende meningen maar effectief in diskrediet worden gebracht. En sinds het Warren-rapport over de moord op president J.F. Kennedy had het begrip ‘samenzweringstheorie’ op dit vlak goede diensten bewezen. Nu doen we dat met het etiket ‘nepnieuws’.

Zelikow was ook redacteur van een advies, weer met CIA-baas Deutch, waarin de nieuwe president (dat zou Bush worden) gewaarschuwd werd voor onder meer ‘catastrofaal terrorisme van ongekende omvang en intensiteit… op Amerikaans grondgebied.’ Na de inauguratie van Bush begonnen vice-president Cheney en, in het Pentagon, Rumsfeld en Wolfowitz plannen te maken voor een wereldwijde oorlog, die in de VS afluisteren zonder rechterlijk bevel, massa-arrestaties van moslims en het opschorten van burgerlijke vrijheden zou omvatten. Eerder was al aangegeven dat er een ‘Global Control Revolution’ nodig was om de risico’s van de informatierevolutie (internet, sociale media) te beheersen.

Al meer dan twee jaar werd via ECHELON opgevangen dat er aanvallen op de VS werden voorbereid; de telefoon van Osama bin Laden werd vanaf 1998 continu afgeluisterd. Tien weken voor 9/11 concludeerde Richard A. Clarke, de anti-terreur-coördinator van het Witte Huis, op basis van ECHELON-informatie dat een aanval ophanden was. Ook werd via ECHELON ontdekt dat er op de beurs op grote schaal werd gespeculeerd tegen de luchtvaartmaatschappijen die op 9/11 zouden worden getroffen door kapingen en dat een hoge CIA-functionaris daarbij actief was. Veel over 9/11 bleek achteraf bekend te zijn geweest, zij het waarschijnlijk niet met alle details. Het lijdt echter geen twijfel dat de krachten die eisen dat ongesorteerde data onder de Wiv rechtstreeks aan de VS worden doorgegeven, het nieuwe Pearl Harbor op zijn minst als een goede gelegenheid zagen om de ‘Global Control Revolution’ door te voeren.

De artikelen in deze reeks zijn een bewerking van een langer document getiteld Surveillance Capitalism and Crisis’ waarin ook verwijzingen naar het bronnenmateriaal zijn opgenomen.