De grenzen dicht? Goed idee (3) Stop de buitenlandse financiering van culturele en politieke groepen

Waar rechts-populisten de grenzen willen sluiten voor vluchtelingen en arbeidsmigranten, ziet het Comité van Waakzaamheid vooral drie andere dreigingen vanuit het buitenland: speculatief kapitaal, schimmige afluisterdiensten en duistere geldstromen (naar culturele en politieke instellingen). Hier het laatste uit een serie van drie artikelen.

Kees van der Pijl

Door de recente couppoging in Turkije is de bemoeienis van Ankara met de verhoudingen in Nederland weer in het nieuws gekomen. Deze poging is door Erdoğan op het conto van de Gülen-beweging geschreven, waardoor de tegenstellingen tussen Turkse Nederlanders hoog zijn opgelaaid.

Nu valt het te betwijfelen of de geestelijk leider Gülen, die in de hele wereld culturele en onderwijsinstellingen subsidieert, inderdaad achter de couppoging zit.  Maar de hierheen geïmmigreerde Turken van het platteland (overwegend Erdoğan-aanhangers) verschillen wel degelijk van hun meer verstedelijkte landgenoten met een middenklasse-achtergrond (vaak op Gülen geöriënteerd als zij moslims zijn). En die tegenstellingen worden vanuit het buitenland aangewakkerd.

De Gülen-aanhang is gericht op integratie. Erdoğan en zijn AKP willen echter dat de 6,5 miljoen in het buitenland levende Turken juist aan de eigen taal en cultuur vasthouden. Vanuit Turkije worden daarom in Nederland circa 150 moskeeën gefinancierd en bestuurd, plus nog eens zo’n honderd Milli Görüs-moskeeën, en circa 1500 stichtingen en verenigingen.

Zo wordt de integratie van Turkse Nederlanders tegengegaan. Nu betekent verzet tegen integratie vaak dat men de voorwaarden wil verbeteren waaronder deze integratie moet plaatsvinden. Bij de PvdA-afsplitsing DENK lijkt dat zeker het geval. Of de partij dat louter met Nederlandse middelen wenst te bereiken of ook met steun van Ankara, is echter van groot belang.

Hoe gevaarlijk buitenlandse bemoeienis met de verhoudingen binnen Nederland is, wordt pas goed duidelijk als we kijken naar Geert Wilders.

Wilders krijgt voor zijn ‘partij’ geen overheidssubsidie. Daarvoor heeft een partij namelijk meer dan duizend leden nodig, en de PVV heeft maar twee leden: Geert Wilders en de stichting Vrienden van de PVV waarvan de enige bestuurder toevallig ook zo heet.

Wel wordt Wilders beveiligd door een uit de openbare middelen gefinancierde lijfwacht, sinds hij dreigementen uitlokte met zijn antimoslim-oprispingen en racistische uitspraken over ‘Marokkanen’. Na de moord op Theo van Gogh, die in diezelfde richting provoceerde, zijn gewelddadige reacties ook jegens Wilders niet denkbeeldig meer.

Maar terwijl Van Gogh in alle opzichten nog een product van vaderlandse bodem was, vertrok Wilders uit de VVD in samenspraak met de Israëlische ambassade in Den Haag. Wilders’ bezoeken aan die ambassade zijn door de AIVD in de gaten gehouden, en terecht. Sinds de Likoedpartij eind jaren 70 aan de macht kwam propageert Israël immers een ‘Oorlog tegen de Terreur’, geweld tegen Arabieren c.q. moslims.

Hiermee is het probleem van de staat Israël, die vasthoudt aan de in 1967 bezette gebieden, tot het probleem van het gehele Westen gemaakt. In een reeks conferenties tussen 1979 en 1984 hebben de Israëli’s hierin vooraanstaande neoconservatieven uit het Amerikaanse Reagan-kamp mee weten te krijgen.

VS en Israël

Wilders is een rechtstreeks product van deze Amerikaans-Israëlische samenspraak, want tot aan zijn optreden was er geen reden om Arabieren c.q. moslims in Nederland te demoniseren als aanstichters van ‘terreur’. Israël was natuurlijk allang zelf tot een vergelijk met de Arabieren gekomen als deze staat niet door Frankrijk en Engeland aan atoomwapens was geholpen, en niet door de VS jaar in, jaar uit met miljarden dollars militair was gesteund.

Met 9/11 is het Likoed-programma wereldpolitiek geworden, en daarin past de PVV. Toen de VVD en CDA  door Wilders aan de regeringsmeerderheid voor Rutte I waren geholpen werd zijn aandringen Uri Rosenthal minister van Buitenlandse Zaken. Diezelfde Rosenthal heeft elke poging om de EU stelling te laten nemen tegen de Israëlische bezettingspolitiek onderuit gehaald door een Nederlands veto.

Af en toe zijn de berichten over de rechts-zionistische financiering van Wilders’ anti-islampartij ook bij ons in de publiciteit gekomen. Vooraanstaande neoconservatieve pro-Israëlgroepen, zoals het David Horowitz Freedom Center en het Middle East Forum van Daniel Pipes, hebben voor de man met de geblondeerde kuif spreekbeurten georganiseerd waarbij ook ‘de pet rondging’.

Nederland is namens de Raad van Europa al enkele malen berispt over de ondoorzichtigheid van de partijfinanciering. Daarom is er in maart 2013 een wet aangenomen om dit te verbeteren. Sindsdien is het wat stiller geworden rond de Amerikaanse en Israëlische donaties aan Wilders. Toch hoeven wij ons in een land waar je met één A4’tje naar het Ministerie van Financiën een miljard dollar kunt witwassen, natuurlijk geen zorgen te maken dat het geld niet op de bestemde plek zou komen.

Inmiddels is het gif van de mensenhaat diep in ons politieke bestel doorgedrongen. Zouden de honderdduizenden proteststemmers op de PVV nu werkelijk zulke aanhangers van de pro-Israëlpolitiek van Wilders zijn?

Of weet Wilders met de middelen die hem vanuit de VS en Israël ter beschikking worden gesteld de diepgaande ontevredenheid over het neoliberale afbraakbeleid van Rutte-I en Rutte-II aan de rechts-zionistische kar te binden, omdat andere partijen de wil of het vermogen missen om de woede daarover tot uitdrukking te brengen?

Ter wille van de zuiverheid van het politieke proces eisen wij: grenzen dicht voor elke buitenlandse steun aan Nederlandse politieke stromingen!