PVV-krans bij Februaristaking (2)

Roel Walraven 

Beste Enno Neef,

Wat u in uw brief signaleert, is al eerder in een andere vorm gebeurd. In 2011 kwam plotseling het PVV-Statenlid Hero Brinkman bij de herdenking op het Jonas Daniël Meijerplein. Mensen die hem herkenden hebben er toen voor gezorgd dat hij heel snel weer vertrok. Nu herhaalt de PVV dit met bloemen; maar van een club die zoveel racisme en vreemdelingenhaat uitstraalt horen die daar niet te liggen. Zo probeert de PVV zich als een normale politieke stroming voor te doen, met dezelfde mening als de anderen die daar bij de herdenking staan. Dat is het gevaar dat ons bedreigt: dat we het bestaan van opvattingen als van de PVV normaal gaan vinden, in plaats van ze te bestrijden.

Ik ben wat ouder dan u. Ik werd in 1930 geboren en ben door mijn ouders, actieve communisten, al heel vroegtijdig bij de strijd tegen het fascisme betrokken. Als 7-jarige liep ik al langs de buren en de winkeliers met een steunlijst voor hulp aan de Spaanse kinderen tijdens de burgeroorlog. Later kregen wij Duitse communisten in huis die gevlucht waren voor het Hitlerregime. U begrijpt dat zich dat tijdens de oorlog in de illegaliteit heeft voortgezet. Mijn ouders hadden al vroeg gewaarschuwd voor de gevaren; hun generatie heeft de latere terreur niet kunnen voorkomen.

De NSB werd toen (net als de PVV nu) gezien als een normale politieke stroming die met mooie leuzen veel stemmen wist te verwerven. Wij weten nu waartoe dat heeft geleid. Daarom moeten we onverzoenlijk zijn tegen lieden die het racistische gedachtegoed verspreiden. Ik heb getracht dat bij de herdenking van Dirk van Nimwegen tot uitdrukking te brengen. In de Februaristaking herdenken we twee dagen van felle strijd tegen racisme en van solidariteit met onze joodse landgenoten. Dat moet de les zijn voor nu en in de toekomst. Het waren gewone mensen die in opstand kwamen en die niets te verwachten hadden van de collaborerende overheid.

Ook nu zullen we het opnieuw zelf moeten doen. Eigenlijk gaat uw brief daar in de kern over. Want wie had de kransen moeten verwijderen? De provincie en de gemeente, die in de politiek de PVV nog accepteren als gelijkwaardige partner? Daarvan kunnen we het niet verwachten en daarom moeten we het zelf doen. Ook het organisatiecomité heeft de bloemen toch zien liggen? Waarom heeft dat niet ingegrepen? Waarom hebben anderen de linten er niet afgeknipt of op zijn minst een groter bloemstuk eroverheen gelegd? Het laat zien dat er strijd tegen de vervlakking nodig is.

Ik ben blij met uw verontwaardigde brief. Het laat zien dat er gelukkig mensen zijn die zich bewust zijn van de ons bedreigende gevaren en die er iets tegen willen doen.

Roel Walraven (lid Comité van Waakzaamheid tegen Herlevend Fascisme)