Naar aanleiding van de aanslagen in Parijs

(redactie)

De bloedige aanslagen in Parijs hebben geleid tot de langzamerhand vertrouwde oproepen tot nòg meer oorlog, een strijd tot het bittere einde enzovoort: ditmaal door president François Hollande en zijn premier Manuel Valls.

Alsof eerdere aankondigingen in die trant niet juist hebben bijgedragen tot dit drama.

Het uitspreken van afschuw, verklaringen over een uitdaging aan de mensheid en dergelijke—moet dat steeds maar herhaald worden?

Wordt het niet tijd om duidelijk vast te stellen wie er verantwoordelijk zijn voor de spiraal van geweld in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, alsmede Centraal-Azië en de Kaukasus, een spiraal die tot een radicalisering van alle betrokken partijen heeft geleid en nu de Franse hoofdstad heeft bereikt?

Lees verder

Poolse fascisten trekken nationale manifestatie naar zich toe

(redactie)

Op de viering van de onafhankelijkheidsdag van Polen, 11 november, hebben dit jaar de twee belangrijkste (neo-) fascistische organisaties in het land (het Nationale Radicale Kamp, ONR, en de Groot-Poolse Jeugd, MW) de kop genomen van de optocht in Warschau. De demonstratie, waarin tussen de 25.000 en 40.000 mensen meeliepen, had altijd extreem-rechtse en neo-fascistische groepen in de gelederen maar dat deze ook de leiding namen is niet eerder voorgekomen.

The green flags of Poland's two main fascist organisations at the start of the marchOok uit buurlanden waren delegaties overgekomen, zoals de fascistische Jobbik uit Hongarije, alsmede een organisatie van Poolse jongeren in Engeland, Patriae Fidelis (trouw aan het vaderland). Dat Patriae Fidelis het symbool van MW in zijn vaandel heeft, geeft de signatuur van deze emigrantengroep aan.

Verder waren er delegaties uit Zweden, Italië, Oekraïne en Tsjechië.

Twee weken eerder was de uiterst rechtse partij PiS in Polen aan de macht gekomen en de vergelijking met Hongarije dringt zich op, want ook daar is met Viktor Orbans Fidesz nationalistisch rechts aan de macht maar kan de neo-fascistische Jobbik profiteren van het ultra-conservatieve klimaat.

Lees verder

Grenzen aan de vluchtelingenstroom

Met de vluchtelingenstroom richting Europa tekent zich een crisis af die grote gevolgen dreigt te krijgen. Wordt hier de rekening voor de interventies en oorlogen in het Midden Oosten en Noord-Afrika gepresenteerd? Is dit de opstap naar een ruk naar extreem-rechts in Europa? Is het verzet daartegen voldoende  toegerust met argumenten die op brede steun kunnen rekenen?
Dat zijn de vragen die we ter discussie stellen. Na de eerdere tekst van Dick Boer hieronder de stellingname van Hans van Zon.

Hans van Zon

Sinds het eind van de jaren zestig is grenzen stellen binnen links geassocieerd met rechts. Met de nieuwe vluchtelingenstroom wordt de discussie voor wat betreft de landsgrenzen op scherp gesteld. Hier wordt betoogd dat openheid zonder grenzen destructief is.

Paul Scheffer heeft het in de NRC (24 oktober) aangedurfd om, onder andere, te pleiten voor een versterking van de EU-buitengrenzen. Thomas Spijkerboer antwoordde in de Volkskrant (30 oktober) met te stellen dat onder migratiedeskundigen een consensus bestaat over het feit dat de laatste 15 jaar scherpere EU-grensbewaking volstrekt ineffectief was en mensensmokkelaars in de hand gewerkt heeft. Deze ‘wetenschappelijke consensus’ ziet blijkbaar over het hoofd dat Spanje de instroom van vluchtelingen heeft weten in te dammen van bijna 40.000 in 2007 tot minder dan 5000 per jaar sinds 2010, middels een reeks verdragen met Afrikaanse kuststaten (The Economist, 17 oktober). Ter vergelijking: alleen in oktober van dit jaar zijn 218.000 migranten de Middellandse Zee overgestoken.

Lees verder

Militaire en koloniale invloed op de 4 meiherdenking

Max van den Berg

Toen aan de vooravond van de 4 meiherdenking van 2014 plannen opdoken om op de Dam een gedicht voor te dragen met overpeinzingen gewijd aan een NSB-opa, en elders kransen gelegd zouden worden op Duitse militaire begraafplaatsen in Limburg, barstte van alle kanten protest los.
Abu Pessoptimist: Niemand heeft een monopolie op de 4 mei herdenkingDe Nederlandse Raad van Kerken, de Joodse gemeenschap, Contactorgaan Islam en Overheid en talrijke oud-verzetskringen riepen op om de 4de mei zuiver te houden. Het uitzonderlijke karakter van de Tweede Wereldoorlog dreigde in een baaierd van herdenkingspunten verloren te gaan. Gelukkig werden opa en de kransleggingen ongedaan gemaakt, maar de discussie over de inhoud van onze dodenherdenking bleef doorsudderen.
Het Nationaal Comité 4 en 5 mei onderkende het gemor en besloot op talrijke plekken in ons land hoorzittingen te beleggen om de mening van de bevolking te peilen. Dat leverde interessante feiten en conclusies op. In de eerste plaats zal bij de komende herdenkingen de rol van het verzet een permanente en belangrijkere rol worden toebedeeld. De 4de mei blijft een Nederlandse herdenking en kan niet vermengd worden met Duitse kransleggingen en andere Duitse activiteiten. Allebei positief.
Maar er kwamen ook andere zaken aan de orde.

Lees verder

In Portugal mag een linkse meerderheid niet regeren. De euro gaat voor!

(redactie)

In Griekenland mocht Syriza nog een regering vormen, al is de ‘Griekse lente’ wel van erg korte duur geweest. In Portugal is links met een meerderheid uit de verkiezingen gekomen, maar zij mag zelfs die stap niet zetten.

Premier Pedro Passos Coelho, wiens rechtse coalitie 28 zetels verloor en bleef steken op 38,5 procent van de stemmen, betaalde daarmee de prijs voor de brutale aanpassing van lonen en pensioenen en de draconische bezuinigingen die Portugal opgelegd kreeg door de ‘Troika’ van IMF, Europese Commissie en Europese Centrale Bank.

Passos Coelho had eerder de aandacht getrokken met zijn uitspraak dat de levensstijl die ter wille van de euro aan de Portugese bevolking is opgelegd, zo lang moet worden volgehouden dat de mensen niet beter weten dan dat dit het normale leven is.

De kiezers dachten daar anders over en de linkse partijen, Socialisten, Communisten en Onafhankelijk Links, haalden samen 50,7 procent van de stemmen en daarmee de meerderheid in de Portugese assemblee.

Maar nu heeft president Anibal Cavaco Silva geweigerd de vorming van een linkse regering toe te staan.

Lees verder

Zijn liberalisme en fascisme verwant?

Kees van der Pijl

Het boek van Ishay Landa uit 2010 over de relatie tussen liberalisme en fascisme is getiteld ‘De tovenaar van de leerling’. Met een woordspeling op het sprookje van de tovenaarsleerling die de trucjes van zijn meester probeert na te doen en daarbij de macht over het stuur verliest, wil Landa aangeven dat het fascisme een uit de hand gelopen uitwas van het liberalisme is. Een provocerende stelling, maar het boek maakt die heel aannemelijk.

I... Geert Wilders, maar voor Mark Rutte is men streng en onverbiddelijkn de Nederlandse verhoudingen, waar we te maken hebben met het rechtse populisme van de ‘PVV’, is het niet moeilijk te zien dat dit een uitwas van de VVD is. Autoritaire tendensen in de gevestigde politiek en de demagogie van de vreemdelingenhaat vullen elkaar hier aan. Maar is het daarom één pot nat?

Lees verder