Oproep tot donaties voor slachtoffers van de aanslag in Ankara op 10 oktober

Op 10 oktober jongstleden vond in Ankara een van de bloedigste aanslagen uit de recente geschiedenis van Turkije plaats. Tijdens een demonstratie voor vrede en democratie georganiseerd door vakbonden en beroepsorganisaties werden twee bommen tot ontploffing gebracht. Gevolg: meer dan 100 doden en honderden gewonden. Van de gewonden zijn er 58 zwaar gewond.

De redactie ondersteunt de oproep tot een inzameling ten behoeve van de gewonden en hun familieleden.

De oproep wordt gedaan door de Federatie DIDF, Chris Lebeaustraat 4, 1062 DC Amsterdam. Informatie kan worden ingewonnen op info@didf.nl.

Het rekeningnummer is Federatie DIDF, rekening NL47INGB0004614046 (BIC: INGBNL2A) onder vermelding van ‘Ankara’.