Voor de Grieken is dictatuur mooi genoeg

Kees van der Pijl en Ewout van der Hoog

Onder de kop ‘Griekenland heeft dictatuur nodig’ schrijft Harry Verbon, hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit van Tilburg in de Volkskrant van 27 augustus jl.  dat EU-lidstaten die financiële steun van de EU ontvangen, daarvoor ‘democratie moeten inleveren’. Dat Griekenland op 20 september weer naar de stembus mag, wijst hij van de hand. 190 jaar Griekse geschiedenis heeft immers volgens Verbon aangetoond dat ‘democratie de Griekse staatskas geen goed doet’. Met één uitzondering: ‘Onder het dictatoriale kolonelsregime (1967-1974) blijft de schuld heel ongrieks zelfs nagenoeg constant. Na het herstel van de parlementaire democratie (…) in 1974 gaat het weer mis.’

In Tilburg is de rekensom dan gauw gemaakt: terug naar de dictatuur! (Op de foto de laatste keer dat de stad daarvan bevrijd werd).

Deze gedachtegang en het feit dat de redactie het wel nuttig vond deze opinie de ruimte te geven (maar onze reactie niet), maken duidelijk dat de optie om de voortdurende economische crisis op te lossen door de bevolking aan een fascistisch regime te onderwerpen, niet alleen leeft in de kringen van Gouden Dageraad in Griekenland. Deze partij, die onder toeziend oog van de politie stalletjes van Afrikaanse handelaren in Athene in elkaar slaat en die met de uit de hand gelopen instroom van migranten uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten nieuwe kansen krijgt, moet daarom niet als een randverschijnsel worden beschouwd.

Lees verder

Nieuwe wet geheime diensten: Sleepnet van Plasterk

Ton Siedsma (in Solidariteit 2015)

Minister Plasterk wil dat de geheime diensten al onze communicatie kunnen afluisteren – of dat nu een telefoontje is, e-mails, berichten in een app of een bezoek aan websites – en ons gedrag kunnen analyseren. Dat blijkt uit de consultatie op de Wet op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten die nu online staat. (1)

Deze wet zou de meest vergaande bevoegdheid bieden die de diensten ooit hebben gehad. Bits of Freedom vindt dat onschuldige mensen niet afgetapt mogen worden en wil dat deze bevoegdheid van tafel gaat. (2)

Gerichte inzet

Deze massale communicatietap is een bizar grote inbreuk op onze privacy. We schreven eerder al over onze zorgen hierover. Zouden de geheime diensten aan het werk gaan met een sleepnet of een hengel? Die vraag is nu beantwoord. Het is een heel breed sleepnet.
De minister stelt daartegenover dat de diensten het sleepnet doelgericht zullen inzetten. Dat lijkt ons niet meer dan logisch dat je een specifiek doel voor ogen hebt als je zo’n vergaande bevoegdheid in wilt zetten. Waar het ons om gaat, is dat een bevoegdheid wordt ingezet op een gerichte kring van personen. En niet zoiets vaags als iedereen in Nederland die contact heeft met Syrië. Wat als het niet Syrië is maar Marokko, of Frankrijk, of de Verenigde Staten?

Lees verder

Het fenomeen van de contrarevolutie

Kees van der Pijl

Op de zoektocht naar de verbindende elementen tussen ‘Hitler en Mussolini’ en de autoritaire trend in het huidige kapitalisme inclusief het neofascisme en rechtspopulisme in Europa, stuitte ik op het boek van de Amerikaanse historicus Arno Mayer, Dynamics of Counterrevolution in Europe, 1870-1956 uit 1971. Je mag wel zeggen ‘boekje’, want vergeleken met de enorme boekdelen die Mayer schreef over de vredesonderhandelingen aan het eind van de Eerste Wereldoorlog, is het maar een schriftje.

In die grote handboeken schetst Mayer de wereldpolitiek van het interbellum als een uitwas van de botsing tussen de Amerikaanse president Wilson en Lenin, met als inzet het al of niet overslaan naar centraal Europa van de revolutie die in Rusland was begonnen. Later zou Mayer ook nog een geruchtmakend geschrift over de genocide op de Europese joden schrijven; daarover is hij zwaar aangevallen omdat hij, hoewel zelf als jongen maar ternauwernood aan de gaskamer ontsnapt, een criticus is van het gebruik dat Israël maakt van wat hij noemt de ‘judeocide’.

In Dynamics of Counterrevolution probeert Mayer het fenomeen van het fascisme in een breder kader te plaatsen. Fascime en nazisme, schrijft hij, moeten gezien worden als onderdeel van een permanente reactie op de dreiging van sociale verandering, die veel verder teruggaat dan 1922/1933 en die in 1945 ook niet verslagen was. Maar terwijl het communisme wel tot uitgebreide studie van revolutie aanleiding heeft gegeven, heeft het fascisme niet in dezelfde mate onderzoek van contrarevolutie in gang gezet. Je zou bijna zeggen, dat onderstreept alleen maar dat ook het academische bedrijf onderdeel is van de permanente contrarevolutie.

Lees verder

Varoufakis klapt uit de school over ‘democratie’ Eurogroep

(redactie)

In het augustusnummer van Le Monde Diplomatique vertelt Yanis Varoufakis, de inmiddels afgetreden minister van Financiën van de Syriza-regering, wat zich heeft afgespeeld in de vergaderzalen van het overleg van de ministers van Financiën van de Eurozone (de Eurogroep). Het is een grimmig verslag van hoe de afschaffing van de democratie op dit niveau haar beslag heeft gekregen.

Inmiddels is Syriza uiteengevallen onder druk van het aan Griekenland opgelegde dictaat: de nog aangezette versie van een bezuinigingspolitiek die economisch absurd en sociaal rampzalig is. De neo-fascisten van Gouden Dageraad hebben in het parlement het nieuwe akkoord demonstratief in tweeën gescheurd en kunnen de onvrede mobiliseren over de toestroom van migranten. Als deze neo-fascisten bij nieuwe verkiezingen versterkt uit de bus komen, mogen de Duitse minister van Financiën Schäuble en zijn Nederlandse collega Dijsselbloem die tevens voorzitter is van de Eurogroep zich dat aanrekenen.

Onder de kop ‘Hun enige doel was ons te vernederen’ verhaalt Varoufakis wat hem overkwam in het overleg dat zich tussen eind januari en juni heeft voortgesleept.

Op 30 januari meldde Dijsselbloem zich als eerste. Het gesprek was volgens Varoufakis pas enkele minuten gaande, of Dijsselbloem vroeg hem al naar de plannen van de Griekse regering met het door haar voorgangster ondertekende memorandum van IMF, Europese Commissie en Europese Centrale Bank (‘de Troika’). Varoufakis antwoordde dat zijn partij, na vijf jaren waarin het nationaal inkomen met een derde gedaald was, gekozen was om de onderhandelingen hierover te heropenen en een herziening te vragen.

Lees verder

Ondemocratisch TTIP-plan moet van tafel

Kees van der Pijl en Ewout van der Hoog

Momenteel onderhandelen de VS en de EU in het diepste geheim over een verdrag voor een Transatlantische Handels- en Investeringszone (Engels: TTIP). Beide partners willen hiermee de mogelijke controle van nationale staten over transnationale ondernemingen verder terugdraaien. Ook willen ze de economische verwevenheid van de EU met de VS vergroten ten koste van de handel met Rusland en andere BRICS-landen. Dit geplande verdrag zal tot een verdere afbraak van de democratie leiden en moet daarom van tafel.

 Vanaf eind jaren zestig leidde een wereldwijde democratiseringsgolf tot een kritischer houding tegenover het transnationale kapitaal. De VS hadden geprobeerd de wetgeving inzake export naar het Sovjetblok ook laten gelden voor dochterondernemingen van Amerikaanse bedrijven in Frankrijk en waren betrokken geweest bij het ten val brengen van de progressieve regering van Allende in Chili. Dit alles had een beweging opgeroepen om buitenlandse investeerders te onderwerpen aan gedragscodes ingesteld door de Verenigde Naties.

 

Lees verder