Yanis Varoufakis over de crisis in de Eurozone

Kees van der Pijl

De minister van financiën van de Syriza-regering van Griekenland, Varoufakis, heeft twee jaar geleden een boek gepubliceerd, The Global Minotaur, dat fascinerende achtergrondinformatie bevat over de huidige Eurocrisis.

De Eurozone bevat net als de naoorlogse kapitalistische wereldeconomie een fundamentele constructiefout, aldus Varoufakis. Er is geen mechanisme waarmee tussen de landen die exportoverschotten genereren (Duitsland, Nederland, enz.) en de Eurolanden die dit overschot opnemen (Frankrijk en de Zuideuropese landen), de balans kan worden hersteld. Het enige wat de deficiet-landen kunnen doen is ingaan op het aanbod om hun tekorten bij banken te financieren uit het gestaag oplopende betalingsbalansoverschot van de surpluslanden. De Griekse staatsschuld is dan ook alleen maar ‘Grieks’ omdat het land altijd de zwakste economie in deze onevenwichtige structuur van de Eurozone was. Het is ook geen schuld ‘aan Duitsland’ of Nederland zoals de politiek en de media hier niet ophouden te beweren, maar aan de banken. ‘Wij’ betalen niet aan Griekenland maar aan de banken.

Lees verder